CUSTOMER CARE

 

Have any questions or concerns ? We’re always ready to help!

Call us at 0032 496/22 37 38 or send us an email at info@chicachico.be 

Thanks for submitting!

FAQ

 
Wat als ik mijn schoenen wil terug sturen ?

U stuurt eerst mail naar info@chicachico.be met vermelding van het probleem, model , het betaalde bedrag en uw rekeningnummer.

Vul het meegestuurde retourformulier in. U stuurt ons de ongedragen schoenen terug in de originele verpakking. Stuur steeds uw retourformulier mee. Plak meegestuurde etiket op de doos.

Wanneer wij ze ontvangen en na controle storten wij het betaalde bedrag terug op uw rekening.

Wat zijn de verzendkosten.
Verzendingen naar een Belgisch adres zijn gratis. Wens je een levering elders binnen Europa, dan betaal je voor Nederland €7, Luxemburg €7, Frankrijk €10, Duitsland €10, Verenigd Koninkrijk €10 en voor alle andere landen binnen Europa €15.
Wat is de leveringstermijn.
Wij verzenden onze pakketten via onze partner Bpost.
De meeste zending binnen België worden binnen de 1 à 2 dagen geleverd.
Kan ik mijn bestelling gratis terug zenden?

Vanuit België kan je jouw aankoop binnen de

14 kalenderdagen gratis retour zenden. Je hoeft enkel het retourformulier in te vullen en dan zorgen wij graag voor de terugbetaling.

Wat als ik mijn schoenen wil ruilen?

Indien de schoenen niet de juiste maat hebben of u wilt een ander kleur of model, contacteer ons via info@chicachico.be. Wij kijken dan na of de gewenste schoenen nog beschikbaar zijn en zetten die alvast voor u in reservatie. 


U stuurt dan de schoenen terug op naar ons adres ( zie retour formuleer ) en wanneer deze ons bereiken sturen wij de andere op.

 

Algemene voorwaarden van Chica Chico webshop

 

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Chica Chico met ondernemingsnummer BE 545.915.604 en maatschappelijke zetel te Vredelaan 90, 8500 Kortrijk  (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een reservatie of bestelling via de webshop van Chica Chico wordt geplaatst via www.chicachico.be

De website van Chica Chico werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden. Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. 

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. ‘bescherming van de privacy’ omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht. De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid via info@chicachico.be. Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op onze website.